Yêu cầu đầu vào

Các khóa họcYêu cầu về độ tuổiKỹ năng tiếng AnhYêu cầu học tập
Khóa học cấp chứng chỉ III18+IELTS: 5.5 hoặc tương đương TOEFL, PTE, OET. Hoặc / Và Đáp ứng bài kiểm tra Văn, Ngôn ngữ, Số (LLN) do trường đại học Salford tổ chức *Ít nhất Lớp 12 tương đương với tiêu chuẩn của Úc **
Khóa học văn bằng18+IELTS: 5.5 hoặc tương đương TOEFL, PTE, OET. Hoặc / Và Đáp ứng bài kiểm tra Văn, Ngôn ngữ, Số (LLN) do trường đại học Salford tổ chức *Ít nhất Lớp 12 Tương đương với tiêu chuẩn Úc hoặc / và Bằng cấp chứng chỉ từ Úc hoặc / và Kinh nghiệm sống và nền tảng công việc có liên quan (được hỗ trợ bởi sơ yếu lý lịch và phỏng vấn và giới thiệu)
Khóa học văn bằng nâng cao18+IELTS: 5.5 hoặc tương đương TOEFL, PTE, OET. Hoặc / Và Đáp ứng bài kiểm tra Văn, Ngôn ngữ, Số (LLN) do trường đại học Salford tổ chức *Văn bằng cấp bằng cấp hoặc Kinh nghiệm sống và nền tảng của công việc có liên quan (được hỗ trợ bởi sơ yếu lý lịch và phỏng vấn và giới thiệu)
Các khóa học tiếng Anh - EAP 2 và 318+IELTS: 4-4.5 hoặc tương đương TOEFL, PTE, OET. Hoặc / Và Đáp ứng bài kiểm tra Văn, Ngôn ngữ, Số (LLN) do trường đại học Salford tổ chức *N / A

Tất cả học sinh cần phải đáp ứng các yêu cầu GTE (người đăng ký tạm thời thực sự) được liệt kê trên trang web của DHA và trang web của Trường Cao đẳng Salford

* Tất cả các bài kiểm tra LLN đều được thực hiện qua skype hoặc phỏng vấn trực tiếp với Cơ quan chức năng của trường hoặc Đại lý được ủy quyền của trường

** Tất cả các chứng chỉ năng lực phải được chứng nhận bởi Công chứng viên địa phương hoặc Công lý Hòa bình hoặc một viên chức / đại lý được ủy quyền của Salford College