fbpx
08 8232 6190

Trở thành một đặc vụ Salford

Bước 1

Hoàn thành Mẫu đơn đăng ký đại lý giáo dục cùng với hồ sơ công ty của bạn và đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh

Bước 2

Salford College sẽ tiến hành kiểm tra tham chiếu về doanh nghiệp của bạn và theo kết quả khả quan, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Thỏa thuận đại lý giáo dục nêu rõ các điều khoản, điều kiện và hoa hồng cho một mối quan hệ thành công.

Bước 3

Ký Thỏa thuận Đại diện Giáo dục và gửi lại cho Cao đẳng Salford.

Bước 4
Chúng tôi sẽ kích hoạt Thỏa thuận đại lý giáo dục ngay sau khi chúng tôi nhận được bản sao có chữ ký của bạn.

Để Nộp đơn Trực tuyến, Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới

Agent Application Form

(Internet lodgment of students visa applications is available to citizens who are resident in their country at the time of application from the following countries: Peoples Republic of China, India, Indonesia, Thailand)

Please click here to read the sample agreement

Enquiry Popup Form
Are you a high school student?
Are you looking for Traineeship?