fbpx
08 8232 6190

Thị thực Sinh viên và Bảo hiểm Y tế

Thị thực

Thị thực sinh viên là một giấy phép do Bộ Nội vụ Úc cấp cho bạn, trong đó nêu rõ các điều kiện mà bạn được phép cư trú tại Úc.

Hầu hết các thị thực sinh viên yêu cầu:

 • bạn đã được chấp nhận vào một khóa học được công nhận
 • bạn có thể tự hỗ trợ tài chính trong thời gian ở
 • bạn đáp ứng các yêu cầu sức khỏe nhất định và có bảo hiểm y tế thích hợp.

Trong thời gian học tập tại Úc, bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu để được cấp thị thực. Điều này có nghĩa là ví dụ, khóa học chính của bạn phải tiếp tục là một khóa học trong lĩnh vực giáo dục phù hợp với thị thực của bạn. Bạn cũng phải xin gia hạn thị thực trước khi thị thực hiện tại hết hạn và bạn không được gia hạn thị thực quá hạn. Điều này có nghĩa là bạn nên rời đi khi bạn đã hoàn thành khóa học của mình.

Quy trình xin thị thực du học và thông tin bạn cần cung cấp cho đơn xin của mình phụ thuộc vào mức độ đánh giá cụ thể của đơn xin thị thực của bạn.

Tất cả các sinh viên quốc tế phải tuân thủ các điều kiện của GTE (những người tạm thời thực sự)

Để biết thêm thông tin về du học Úc, hãy truy cập trang web dha

Cần Trợ giúp Xin Visa?

Bảo hiểm sức khỏe

Úc có hệ thống chăm sóc sức khỏe rất hiện đại và hiệu quả. Nó được trợ cấp bởi Chính phủ Úc.

Bảo hiểm Y tế cho Sinh viên Nước ngoài (OSHC) là một loại bảo hiểm cho phép bạn sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc và nó bao gồm phần lớn chi phí cho bất kỳ dịch vụ chăm sóc y tế hoặc bệnh viện nào mà bạn có thể cần khi học tập tại Úc. Nó cũng sẽ thanh toán cho một số loại thuốc theo toa và vận chuyển xe cấp cứu khẩn cấp.

Nếu bạn là sinh viên quốc tế đang học tập tại Úc, bạn phải mua chính sách OSHC đã được phê duyệt từ một tổ chức phúc lợi sức khỏe đã đăng ký – thường được gọi là quỹ y tế – trước khi nộp đơn xin thị thực. Bạn sẽ cần mua OSHC trước khi đến Úc, để trang trải cho bạn từ khi bạn đến. Bạn cũng sẽ cần duy trì OSHC trong suốt thời gian ở Úc.

Yêu cầu của DEEWR là người có thị thực sinh viên phải có Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Nước ngoài. Dưới đây là một số nhà cung cấp bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài tư nhân để bạn tham khảo.

Health InsurerInsurers website
Australian Health Managementwww.ahm.com.au
BUPA Australiawww.overseasstudenthealth.com
Medibank Privatewww.medibank.com.au
NIB OSHCwww.nib.com.au
Allianz Carewww.oshcworldcare.com.au

If you get sick, you may have to go and see a doctor. In Australia, you do not go to a hospital unless you are seriously ill. You go to your local doctor who will have a surgery near your house. Surgery hours usually start from 9:00 am and the surgery may be open all day. When you arrive, the receptionist will ask you for your Medibank Private Membership card or book. Don’t forget to take your Medibank Private Membership card when you go to the doctor’s surgery. If you cannot leave the house, you can ring the Doctor’s receptionist and make an appointment for the doctor to visit you, which will be more expensive and may not be covered by OSHC.

If you cannot come to the College, the doctor will give you a medical certificate that describes what is wrong with you and says how many days you may stay at home. Do not forget to give your medical certificate to the Administration Manager when you return to the College. You keep the original certificate and we will place a copy on your file.

Under OSHC you are covered for accommodation and/or treatment in Public hospitals. This applies whether you need to stay in hospital or are a patient at the hospital’s outpatient clinic or casualty department. Public hospitals throughout Australia have emergency clinics where you can go at any time of the day or night in an emergency. Doctors at the hospital will attend to you. Some specialist costs may not be covered by OSHC.

For all emergencies that are life threatening, dial 000 from your telephone to be attended by the emergency service departments. This includes Fire, Police and Ambulance services, operating 24 hours a day. Please follow the steps below to get assistance as soon as possible.

 • Ask the operator for the service you need
 • Wait to be connected
 • Describe the problem
 • Be aware of your address or be ready to describe your location as clearly as possible.
 • Listen to any instructions given by the operator.
 • Do not hang up until asked to

Dialling 000 (or 112 from mobiles) is a free call. For general police enquiries please contact a local police station. NOTE: dialling 000 as a prank call or for non-serious events is an offence and you may be in trouble with the police if you do so.

Your Overseas Student Health Cover (OSHC) will cover costs for ambulance only when it is used in a state of emergency where medical attention is needed immediately. The costs for an ambulance used for nonemergency medical transport is not covered by OSHC.

If a student is ill or injured on campus and needs help please contact any member of the College staff, as First-Aid cabinets are available on the premises. The College is not permitted to provide or administer medication to any students.

Students must report all injuries, accidents and near misses to their trainer or a staff member. Students who suffer from a serious illness or allergies or who are required to take medication daily should advise the Student Support Officer for any assistance or special arrangements.

Health InsurerInsurers website
Australian Health Managementwww.ahm.com.au
BUPA Australiawww.overseasstudenthealth.com
Medibank Privatewww.medibank.com.au
NIB OSHCwww.nib.com.au
Allianz Carewww.oshcworldcare.com.au

If you get sick, you may have to go and see a doctor. In Australia, you do not go to a hospital unless you are seriously ill. You go to your local doctor who will have a surgery near your house. Surgery hours usually start from 9:00 am and the surgery may be open all day. When you arrive, the receptionist will ask you for your Medibank Private Membership card or book. Don’t forget to take your Medibank Private Membership card when you go to the doctor’s surgery. If you cannot leave the house, you can ring the Doctor’s receptionist and make an appointment for the doctor to visit you, which will be more expensive and may not be covered by OSHC.

If you cannot come to the College, the doctor will give you a medical certificate that describes what is wrong with you and says how many days you may stay at home. Do not forget to give your medical certificate to the Administration Manager when you return to the College. You keep the original certificate and we will place a copy on your file.

Under OSHC you are covered for accommodation and/or treatment in Public hospitals. This applies whether you need to stay in hospital or are a patient at the hospital’s outpatient clinic or casualty department. Public hospitals throughout Australia have emergency clinics where you can go at any time of the day or night in an emergency. Doctors at the hospital will attend to you. Some specialist costs may not be covered by OSHC.

For all emergencies that are life threatening, dial 000 from your telephone to be attended by the emergency service departments. This includes Fire, Police and Ambulance services, operating 24 hours a day. Please follow the steps below to get assistance as soon as possible.

 • Ask the operator for the service you need
 • Wait to be connected
 • Describe the problem
 • Be aware of your address or be ready to describe your location as clearly as possible.
 • Listen to any instructions given by the operator.
 • Do not hang up until asked to

Dialling 000 (or 112 from mobiles) is a free call. For general police enquiries please contact a local police station. NOTE: dialling 000 as a prank call or for non-serious events is an offence and you may be in trouble with the police if you do so.

Your Overseas Student Health Cover (OSHC) will cover costs for ambulance only when it is used in a state of emergency where medical attention is needed immediately. The costs for an ambulance used for nonemergency medical transport is not covered by OSHC.

If a student is ill or injured on campus and needs help please contact any member of the College staff, as First-Aid cabinets are available on the premises. The College is not permitted to provide or administer medication to any students.

Students must report all injuries, accidents and near misses to their trainer or a staff member. Students who suffer from a serious illness or allergies or who are required to take medication daily should advise the Student Support Officer for any assistance or special arrangements.

Enquiry Popup Form
Are you a high school student?
Are you looking for Traineeship?