หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัตินี้ให้พื้นฐานสำหรับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการตลาด การดำเนินงาน การเงิน และการบริหารบริการการศึกษาและการฝึกอบรมโดย Salford College (SALFORD)

SALFORD เป็นองค์กรฝึกอบรมที่ลงทะเบียน (RTO) ที่จดทะเบียนในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับองค์กรฝึกอบรมที่ลงทะเบียน กรอบคุณภาพ VET และกรอบงานด้านกฎหมายของ ESOS

สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี้ “นักเรียน” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่เข้าร่วมในการศึกษาหรือการฝึกอบรมที่จัดโดยซัลฟอร์ด “ลูกค้า” คือบุคคลหรือองค์กรที่อาจทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ RTO เพื่อให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

SALFORD:

 

 • has policies and management practices which maintain high professional standards in the delivery of training and assessment services, and which safeguard the interests and welfare of students and/or clients
 • maintains a learning environment that is conducive to the success of students
 • has the capacity to deliver and assess the vocational qualifications for which it has been registered, provide adequate facilities, and use methods and materials appropriate to the learning and assessment needs of students
 • monitors and assesses the performance and progress of students
 • ensures that trainers are not only suitably qualified but are also sensitive to the cultural and learning needs of students
 • ensures trainers and assessors have current and relevant vocational competencies and provides professional development for trainers and assessors as required
 • ensures that assessments are conducted in a manner that meets the endorsed components of the relevant Training Package(s) and/or accredited courses
 • conducts recruitment of students at all times in an ethical and responsible manner
 • offers learning and assessment services that as far as practicable meet the students individual learning needs, tailors the course to meet these needs and offers a range of learning and assessment resources

 

ASSESSMENT

 

 • Assessment is continuous and you will be given opportunities to provide evidence that you are competent in achieving the requirements of your training. Depending on your course, evidence might include a practical task, a written test, a project or a presentation.  Your trainer will discuss assessment with you.At the commencement of the training, participants will be informed of the training requirements to achieve one of the following results:

 

CCompetencyNYCCompetency Not Achieved
RPLRecognition of Prior LearningCTCredit Transfer

 

QUALIFICATION / CERTIFICATION

 

On successful completion of a complete qualification (eg Certificate III in Business) SALFORD COLLEGE will issue the participant with the relevant Qualification.  Where a complete qualification is not completed, a Statement of Attainment is issued for the successful completion of units.

SALFORD:

 

 • has policies and procedures in place to ensure that training and assessment services are responsive to the individual needs of clients whose age, gender, cultural or ethnic background, disability, sexuality, language skills, literacy or numeracy level, unemployment, imprisonment or remote location may present a barrier to access, participation and the achievement of suitable outcomes.
 • is committed to access and equity principles and processes in the delivery of its services and will not unlawfully discriminate against clients/students. The obligations placed on our staff and students are to protect their health, safety and welfare and ensure as far as possible that learning experiences are positive and free of discrimination or harassment of any sort.
 • will assess each student’s learning support needs including language, literacy and numeracy requirements.
 • has policies and procedures which ensure that students are treated fairly and receive all reasonable assistance to successfully complete their course once accepted for enrolment
 • will deal fairly and constructively with your concerns and complaints about our services
 • provides a safe, secure and healthy learning environment
 • provides appropriate services in terms of academic and personal support
 • endeavors to meet everyone’s diverse learning needs
 • The RTO will provide culturally inclusive literacy and numeracy training that meets individual, community and industry needs.
 • The RTO is firmly committed to providing equal employment opportunities and educational outcomes for all staff and all students.

SALFORD:

 

 • recognises that you may already hold skills and knowledge that are relevant to the course outcomes, gained through prior work/life experience and/or informal study
 • will assist you to gain recognition of these skills and knowledge through a process called Recognition of Prior Learning (RPL)
 • recognises relevant units of competency completed with another RTO and will automatically credit these towards completion of the qualification
 • RPL and National Recognition obligations are reflected in its policies and procedures and information provided to staff and clients

SALFORD:

 

 • markets and advertises its products and services in an ethical and accurate manner
 • gains written permission from a student or client before using information about that individual or organisation in any marketing materials
 • accurately represents recognised training products and services to prospective students and clients
 • ensures students and clients are provided with full details of conditions in any contract arrangement
 • ensures that no false or misleading comparisons are drawn with any other training organisation or qualification

SALFORD:

 

 • has a refund policy that is fair and equitable and this policy is made available to all students and clients prior to enrolment
 • has appropriate measures in place to ensure students are not financially disadvantaged in the event of the financial failure of the organisation
 • ensures that the contractual and financial relationship between the student/client and the RTO is fully and properly documented, and that copies of the documentation are made available to the student/client. Documentation includes the rights and responsibilities of students, costs of training and assessment services, issuance of qualifications, payment arrangements, refund conditions and any other matters that place obligations on students or clients
 • is a member of the Tuition Assurance Scheme
 • has its financial records certified by a qualified accountant to Australian Accounting Standards on an annual basis
 • provides reports on financial viability to the relevant registering body if asked for
 • operates under the direction and standards laid down by ASQA

SALFORD:

 

 • supplies accurate, relevant and up-to-date information to prospective students and clients
 • supplies this information to students and clients prior to enrolment
 • regularly reviews all information provided to ensure its accuracy and relevance
 • informs students/clients prior to enrolment of all the costs and charges to be incurred throughout the course

SALFORD:

 

 • ensures that academic, financial and other records are complete and accurate
 • manages these records to maintain confidentiality and will not divulge these to third parties unless authorised by the student/client or under law
 • keeps complete and accurate records of the attendance and progress of students
 • keeps financial records that reflect all payments and charges and the balance due
 • provides copies of these records to participants on written request
 • keeps records of all statements of attainment and qualifications issued and reports this regularly to the relevant government departments

SALFORD:

 

 • ensures that students and clients have access to a fair and equitable process for dealing with grievances and provides an avenue for students to appeal against decisions which affect their progress
 • makes every effort to resolve student/client grievances
 • has a grievance policy where a member of staff is identified to students and clients as the reference person for such matters
 • ensures the appeals and grievance policy and procedure is available to students at the time of enrolment
 • advises students and clients of the appropriate body for seeking further assistance in the case where a grievance cannot be resolved internally

SALFORD:

 

 • is committed to continuously improving the services it offers
 • seeks feedback from students and clients on their satisfaction with services they have received and seeks to improve its services in accordance with their expectations
 • ensures that its operations comply with the National Vocational Education and Training Regulator Act 2011, VET Quality Framework and the standards for Registered Training Organisations by carrying out regular internal audits.

SALFORD:

 • has policies and management practices which maintain high professional standards in the delivery of training and assessment services, and which safeguard the interests and welfare of students and/or clients
 •  maintains a learning environment that is conducive to the success of students
 • has the capacity to deliver and assess the vocational qualifications for which it has been registered, provide adequate facilities, and use methods and materials appropriate to the learning and assessment needs of students
 • monitors and assesses the performance and progress of students
 • ensures that trainers are not only suitably qualified but are also sensitive to the cultural and learning needs of students
 • ensures trainers and assessors have current and relevant vocational competencies and provides professional development for trainers and assessors as required
 • ensures that assessments are conducted in a manner that meets the endorsed components of the relevant Training Package(s) and/or accredited courses
 • conducts recruitment of students at all times in an ethical and responsible manner
 • offers learning and assessment services that as far as practicable meet the students individual learning needs, tailors the course to meet these needs and offers a range of learning and assessment resources

 

ASSESSMENT

 • Assessment is continuous and you will be given opportunities to provide evidence that you are competent in achieving the requirements of your training. Depending on your course, evidence might include a practical task, a written test, a project or a presentation.  Your trainer will discuss assessment with you.At the commencement of the training, participants will be informed of the training requirements to achieve one of the following results:

 

CCompetencyNYCCompetency Not Achieved
RPLRecognition of Prior LearningCTCredit Transfer

QUALIFICATION / CERTIFICATION

On successful completion of a complete qualification (eg Certificate III in Business) SALFORD COLLEGE will issue the participant with the relevant Qualification.  Where a complete qualification is not completed, a Statement of Attainment is issued for the successful completion of units.

SALFORD:

 • has policies and procedures in place to ensure that training and assessment services are responsive to the individual needs of clients whose age, gender, cultural or ethnic background, disability, sexuality, language skills, literacy or numeracy level, unemployment, imprisonment or remote location may present a barrier to access, participation and the achievement of suitable outcomes.
 • is committed to access and equity principles and processes in the delivery of its services and will not unlawfully discriminate against clients/students. The obligations placed on our staff and students are to protect their health, safety and welfare and ensure as far as possible that learning experiences are positive and free of discrimination or harassment of any sort.
 • will assess each student’s learning support needs including language, literacy and numeracy requirements.
 • has policies and procedures which ensure that students are treated fairly and receive all reasonable assistance to successfully complete their course once accepted for enrolment
 • will deal fairly and constructively with your concerns and complaints about our services
 • provides a safe, secure and healthy learning environment
 • provides appropriate services in terms of academic and personal support
 • endeavors to meet everyone’s diverse learning needs
 • The RTO will provide culturally inclusive literacy and numeracy training that meets individual, community and industry needs.
 • The RTO is firmly committed to providing equal employment opportunities and educational outcomes for all staff and all students.

SALFORD:

 • recognises that you may already hold skills and knowledge that are relevant to the course outcomes, gained through prior work/life experience and/or informal study
 • will assist you to gain recognition of these skills and knowledge through a process called Recognition of Prior Learning (RPL)
 • recognises relevant units of competency completed with another RTO and will automatically credit these towards completion of the qualification
 • RPL and National Recognition obligations are reflected in its policies and procedures and information provided to staff and clients

SALFORD:

 • markets and advertises its products and services in an ethical and accurate manner
 • gains written permission from a student or client before using information about that individual or organisation in any marketing materials
 • accurately represents recognised training products and services to prospective students and clients
 • ensures students and clients are provided with full details of conditions in any contract arrangement
 • ensures that no false or misleading comparisons are drawn with any other training organisation or qualification

SALFORD:

 • has a refund policy that is fair and equitable and this policy is made available to all students and clients prior to enrolment
 • has appropriate measures in place to ensure students are not financially disadvantaged in the event of the financial failure of the organisation
 • ensures that the contractual and financial relationship between the student/client and the RTO is fully and properly documented, and that copies of the documentation are made available to the student/client. Documentation includes the rights and responsibilities of students, costs of training and assessment services, issuance of qualifications, payment arrangements, refund conditions and any other matters that place obligations on students or clients
 • is a member of the Tuition Assurance Scheme
 • has its financial records certified by a qualified accountant to Australian Accounting Standards on an annual basis
 • provides reports on financial viability to the relevant registering body if asked for
 • operates under the direction and standards laid down by ASQA

SALFORD:

 • supplies accurate, relevant and up-to-date information to prospective students and clients
 • supplies this information to students and clients prior to enrolment
 • regularly reviews all information provided to ensure its accuracy and relevance
 • informs students/clients prior to enrolment of all the costs and charges to be incurred throughout the course

SALFORD:

 • ensures that academic, financial and other records are complete and accurate
 • manages these records to maintain confidentiality and will not divulge these to third parties unless authorised by the student/client or under law
 • keeps complete and accurate records of the attendance and progress of students
 • keeps financial records that reflect all payments and charges and the balance due
 • provides copies of these records to participants on written request
 • keeps records of all statements of attainment and qualifications issued and reports this regularly to the relevant government departments

SALFORD:

 • engages regularly with relevant industry representatives to evaluate its training and assessment services and ensure that graduates hold the required skills and knowledge to the standard of performance required in the workplace
 • develops its training and assessment strategies in consultation with industry to ensure that they are relevant to industry requirements
 • ensures where training and/or assessment occurs in the workplace that evidence of the student’s performance will contribute to assessment
 • ensures that trainers continuously engage with industry to ensure their knowledge and skills reflect current industry practice

SALFORD:

 • ensures that students and clients have access to a fair and equitable process for dealing with grievances and provides an avenue for students to appeal against decisions which affect their progress
 • makes every effort to resolve student/client grievances
 • has a grievance policy where a member of staff is identified to students and clients as the reference person for such matters
 • ensures the appeals and grievance policy and procedure is available to students at the time of enrolment
 • advises students and clients of the appropriate body for seeking further assistance in the case where a grievance cannot be resolved internally

SALFORD:

 • is committed to continuously improving the services it offers
 • seeks feedback from students and clients on their satisfaction with services they have received and seeks to improve its services in accordance with their expectations
 • ensures that its operations comply with the National Vocational Education and Training Regulator Act 2011, VET Quality Framework and the standards for Registered Training Organisations by carrying out regular internal audits.