fbpx
08 8232 6190

วีซ่านักเรียนและประกันสุขภาพ

วีซ่า

วีซ่านักเรียนคือใบอนุญาตที่มอบให้แก่คุณโดย กระทรวงมหาดไทยของ ออสเตรเลีย ซึ่งระบุเงื่อนไขที่คุณได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนส่วนใหญ่กำหนดให้:

 • คุณได้รับการยอมรับในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ
 • คุณสามารถเลี้ยงดูตนเองด้านการเงินได้ตลอดการเข้าพัก
 • คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสุขภาพบางประการและมีประกันสุขภาพที่เหมาะสม

ขณะศึกษาในออสเตรเลีย คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการอนุมัติวีซ่าของคุณต่อไป ซึ่งหมายความว่า ตัวอย่างเช่น หลักสูตรหลักของคุณจะต้องยังคงเป็นหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ตรงกับวีซ่าของคุณ คุณต้องยื่นขอต่ออายุวีซ่าก่อนที่วีซ่าปัจจุบันของคุณจะหมดอายุ และต้องไม่อยู่เกินเวลาของวีซ่า ซึ่งหมายความว่าคุณควรออกเมื่อจบหลักสูตร

กระบวนการสมัครวีซ่านักเรียนและข้อมูลที่คุณจะต้องใช้ในการสมัครจะขึ้นอยู่กับระดับการประเมินเฉพาะของการยื่นขอวีซ่าของคุณ

นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ GTE (ผู้เข้าร่วมชั่วคราวของแท้)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อในออสเตรเลีย ไปที่เว็บไซต์ dha

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่า?

ประกันสุขภาพ

ออสเตรเลียมีระบบการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย

การประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) เป็นประกันประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คุณใช้ระบบการรักษาพยาบาลของออสเตรเลียได้ และครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สำหรับการรักษาพยาบาลหรือการรักษาในโรงพยาบาลใดๆ ที่คุณอาจต้องใช้ขณะศึกษาในออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังจะจ่ายค่ายาตามใบสั่งแพทย์และค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

หากคุณเป็นนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย คุณต้องซื้อกรมธรรม์ OSHC ที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรสวัสดิการด้านสุขภาพที่จดทะเบียน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่ากองทุนสุขภาพ ก่อนที่จะสมัครวีซ่าของคุณ คุณจะต้องซื้อ OSHC ก่อนเดินทางมาออสเตรเลีย เพื่อให้ครอบคลุมตั้งแต่เมื่อไปถึง คุณจะต้องดูแลรักษา OSHC ตลอดระยะเวลาที่คุณพำนักอยู่ในออสเตรเลีย

เป็นข้อกำหนดของ DEEWR ที่ผู้ถือวีซ่านักเรียนต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ ด้านล่างนี้คือผู้ให้บริการประกันสุขภาพเอกชนในต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งสำหรับการตรวจของคุณ

Health InsurerInsurers website
Australian Health Managementwww.ahm.com.au
BUPA Australiawww.overseasstudenthealth.com
Medibank Privatewww.medibank.com.au
NIB OSHCwww.nib.com.au
Allianz Carewww.oshcworldcare.com.au

If you get sick, you may have to go and see a doctor. In Australia, you do not go to a hospital unless you are seriously ill. You go to your local doctor who will have a surgery near your house. Surgery hours usually start from 9:00 am and the surgery may be open all day. When you arrive, the receptionist will ask you for your Medibank Private Membership card or book. Don’t forget to take your Medibank Private Membership card when you go to the doctor’s surgery. If you cannot leave the house, you can ring the Doctor’s receptionist and make an appointment for the doctor to visit you, which will be more expensive and may not be covered by OSHC.

If you cannot come to the College, the doctor will give you a medical certificate that describes what is wrong with you and says how many days you may stay at home. Do not forget to give your medical certificate to the Administration Manager when you return to the College. You keep the original certificate and we will place a copy on your file.

Under OSHC you are covered for accommodation and/or treatment in Public hospitals. This applies whether you need to stay in hospital or are a patient at the hospital’s outpatient clinic or casualty department. Public hospitals throughout Australia have emergency clinics where you can go at any time of the day or night in an emergency. Doctors at the hospital will attend to you. Some specialist costs may not be covered by OSHC.

For all emergencies that are life threatening, dial 000 from your telephone to be attended by the emergency service departments. This includes Fire, Police and Ambulance services, operating 24 hours a day. Please follow the steps below to get assistance as soon as possible.

 • Ask the operator for the service you need
 • Wait to be connected
 • Describe the problem
 • Be aware of your address or be ready to describe your location as clearly as possible.
 • Listen to any instructions given by the operator.
 • Do not hang up until asked to

Dialling 000 (or 112 from mobiles) is a free call. For general police enquiries please contact a local police station. NOTE: dialling 000 as a prank call or for non-serious events is an offence and you may be in trouble with the police if you do so.

Your Overseas Student Health Cover (OSHC) will cover costs for ambulance only when it is used in a state of emergency where medical attention is needed immediately. The costs for an ambulance used for nonemergency medical transport is not covered by OSHC.

If a student is ill or injured on campus and needs help please contact any member of the College staff, as First-Aid cabinets are available on the premises. The College is not permitted to provide or administer medication to any students.

Students must report all injuries, accidents and near misses to their trainer or a staff member. Students who suffer from a serious illness or allergies or who are required to take medication daily should advise the Student Support Officer for any assistance or special arrangements.

Health InsurerInsurers website
Australian Health Managementwww.ahm.com.au
BUPA Australiawww.overseasstudenthealth.com
Medibank Privatewww.medibank.com.au
NIB OSHCwww.nib.com.au
Allianz Carewww.oshcworldcare.com.au

If you get sick, you may have to go and see a doctor. In Australia, you do not go to a hospital unless you are seriously ill. You go to your local doctor who will have a surgery near your house. Surgery hours usually start from 9:00 am and the surgery may be open all day. When you arrive, the receptionist will ask you for your Medibank Private Membership card or book. Don’t forget to take your Medibank Private Membership card when you go to the doctor’s surgery. If you cannot leave the house, you can ring the Doctor’s receptionist and make an appointment for the doctor to visit you, which will be more expensive and may not be covered by OSHC.

If you cannot come to the College, the doctor will give you a medical certificate that describes what is wrong with you and says how many days you may stay at home. Do not forget to give your medical certificate to the Administration Manager when you return to the College. You keep the original certificate and we will place a copy on your file.

Under OSHC you are covered for accommodation and/or treatment in Public hospitals. This applies whether you need to stay in hospital or are a patient at the hospital’s outpatient clinic or casualty department. Public hospitals throughout Australia have emergency clinics where you can go at any time of the day or night in an emergency. Doctors at the hospital will attend to you. Some specialist costs may not be covered by OSHC.

For all emergencies that are life threatening, dial 000 from your telephone to be attended by the emergency service departments. This includes Fire, Police and Ambulance services, operating 24 hours a day. Please follow the steps below to get assistance as soon as possible.

 • Ask the operator for the service you need
 • Wait to be connected
 • Describe the problem
 • Be aware of your address or be ready to describe your location as clearly as possible.
 • Listen to any instructions given by the operator.
 • Do not hang up until asked to

Dialling 000 (or 112 from mobiles) is a free call. For general police enquiries please contact a local police station. NOTE: dialling 000 as a prank call or for non-serious events is an offence and you may be in trouble with the police if you do so.

Your Overseas Student Health Cover (OSHC) will cover costs for ambulance only when it is used in a state of emergency where medical attention is needed immediately. The costs for an ambulance used for nonemergency medical transport is not covered by OSHC.

If a student is ill or injured on campus and needs help please contact any member of the College staff, as First-Aid cabinets are available on the premises. The College is not permitted to provide or administer medication to any students.

Students must report all injuries, accidents and near misses to their trainer or a staff member. Students who suffer from a serious illness or allergies or who are required to take medication daily should advise the Student Support Officer for any assistance or special arrangements.

Enquiry Popup Form
Are you a high school student?
Are you looking for Traineeship?